Autortiesības


AMDB varētu uzskatīt gan par daļēji fanu lapu, gan par nopietnāku resursu, kurš cenšas sniegt dziļāku ieskatu Latvijas auditorijai par Āzijas kino un kultūras dzīvi kopumā. Galvenais nolūks ir apvienot un izglītot Latvijas interesentus par šo tematiku.

Šis resurss nekādā ziņā nav komerciāls un visa informācija, kuru var iegūt šajā resursā var tikt pārpublicēta ar norunu, ka tā ir domāta nekomerciāliem mērķiem un tiek atstāta atsauce uz www.amdb.lv. Ja vortālā tiek ievietota informācija no kāda cita resursa, tad tiek veikta atsauce uz oriģinālo avotu.

Tā kā informācija tiek iegūta arī no vairākiem citiem resursiem - cilvēkiem, tad bieži vien var parādīties jautājumi par AMDB resursā atspoguļotās informācijas autortiesībām. Lai gan vortāla veidotāji, iespēju robežās, cenšas sekot līdz autortiesību jautājumiem, var rasties situācijas, kad ievietoto informāciju ir nepieciešams izņemt no resursa. To AMDB administrācija labprāt veiks, pēc informācijas oriģināla turētāja pieprasījuma.

Tiesa atsaucoties uz LR autortiesību likumu ir jāmin, ka autortiesību likums neaizsargā medijos sniegto informāciju par dienas jautājumiem, faktiem un notikumiem, kā arī autortiesību likums ļauj publicēt darbu daļas zinātniskiem un izglītojošiem mērķiem veicot korektas atsauces (20. pants).

Atsauksmes datu bāzē: 592
Meklēt atsauksmi:
Laikrādis:

Šodien ir: 2024. gada
28. maijs

Ziņu Arhīvs
Jaunpievienotās filmas:
Crows Zero II
Woochi: The Taoist Wizard
Happy Flight
My Darling Is A Foreigner
Instant Numa
Sadarbības Partneri:
Follow amdblv on Twitter
Jaunpievienotās personas:
Takeshi Kitano
Tomoyuki Tanaka
Shinobu Terajima
Masamune Shirow
Aoi Miyazaki
Drīzumā:
Breathless (Koreja)
Iesakām:
Kekexili: Mountain Patrol (Ķīna)
Kekexili: Mountain Patrol
©AMDB 2004-2015


Valid RSS
Valid HTML 4.0 Transitional
[Valid CSS]


Par AMDB | Autori | Autortiesības | Atribūtika | RSS | Galvenā